Avon Milk Glass Mug - Flying Ace

Avon

$8.95 
SKU: avon1037

Vintage Avon Milk Glass Mug - 3.5" x 2.5" - NEW